MEISEI UNI. LIBRARY

MEISEI UNIVERSITY LIBRARY. Catalogue of Rare Books

Tokyo, Meisei University Library, 1984.

£120

4to. xv, 143 p., two plates of facsimile illustrations. Softback. A fine copy.